Prachtige revanche van Oege Dijkstra

door Eric van Dusseldorp

 

Vorig jaar leverde de Friese dammer annex problemist Oege Dijkstra enkele problemen voor de traditionele landelijk kerstprijsvraag. Helaas bleek een van de forcings niet te kloppen. Na de witte combinatie was het immers voor zwart mogelijk om met een goed getimed offer remise te maken. Toch was de opdracht “Wit begint en wint” op zich nog wel correct. In de beginstand kon wit immers, op een andere manier dan de auteur beoogd had, een schijf winnen door een onpareerbare dreiging in de stand te bouwen. In iets andere bewoordingen: de bijoplossing in het probleem was tevens de enige oplossing. Gelukkig werd de mislukte compositie net op tijd getackeld voordat die in de verschillende dagbladen en op enkele damsites verscheen en kreeg Dijkstra nog de gelegenheid om met een vervangend, en ditmaal correct, probleem op de proppen te komen.

Onlangs liet iemand op Facebook een nieuwe, fraaie forcing van diezelfde Oege Dijkstra zien. En ditmaal slaagde computerprogramma Kingsrow er niét in om een remise dan wel een bijoplossing aan te tonen.

 

Zie diagram. Het mooie van de stand is, dat deze niet alleen fraai gescheiden is, maar dat beide kleuren met een duidelijk plan hebben gespeeld. Zwart wil met bezetting van de velden 27 en 28 de aanval in handen houden wat heel kansrijk kan zijn als wit geen constructief tegenplan heeft. Maar in deze stand heeft wit duidelijk gestreefd naar een actieve omsingeling. De `dobbelsteen` 37, 38, 42, 47, 48 staat er nog en dankzij de schijf op 49 kan wit met 48-43 een sterke poot opbouwen. In de diagramstand heeft direct 48-43 overigens geen zin vanwege (18-23).

Er zit een prachtige, gestroomlijnde winst in voor wit. We beginnen met 1. 34-29!,… Zwart moet nu rekening houden met 48-43 gevolgd door 38-32 en heeft daarom twee gedwongen zetten. 1…, 7-12; 2. 48-43, 16-21;

Nu moet wit het niet hebben van 40-35 omdat zwart dan geforceerd remise maakt door (21-26) 38-32 (27x38) 43x23 (13-19) 42-38 (19x28) 38-32 (26-31) 32x23 (31x42) 47x38 (22-27) etc. Wit moet dus de tijdelijke schijfwinst, die er remiseachtig uitziet, wel nemen.

3. 38-32, 27x38; 4. 43x23, 21-27!; Duidelijk de beste verdediging. Op 13-19 volgt immers 42-38 (19x28) 38-32 (3-9) 32x23 (9-13) en nu bijvoorbeeld 40-34 of 40-35 om na (13-19) 25-20! achter de hand te hebben met behoud van schijfwinst.

Wat nu? Zwart dreigt met (13-19) de schijf te terug te winnen. De forcing gaat nu zijn tweede fase in.

5. 25-20!!, 14x25; 6. 40-35, 3-9 (wat anders?); 7. 42-38, 9-14 (wat anders?); en nu het slotakkoord 8. 35-30, 25x34; 9. 29x40, 18x29; 10. 40-34, 29x40; 11. 49-44, 40x49; 12. 47-41, 49x32; 13. 37x10,… Het motiefje is scherp gewonnen. 13…, 27-32; 14. 10-5, 32-38; 15. 5-32, 38x27; 16. 41-37. Een prachtige revanche van Oege Dijkstra voor zijn eerdere gekraakte forcing!

Een andere forcing van Oege Dijkstra stond in het oktobernummer van de Problemist. Zie diagram.

 

Wit wint door 1. 31-26, 8-13 (want zwart moet rekening houden met 37-31-27 met schijfverlies en tevens met het feit dat 22-27 dan niet kan); 2. 33-29, 24x31; 3. 36x9, 3x14; 4. 39-33, 28x39; 5. 40-34, 39x30; 6. 35x13, 14-20A; 7. 13-9, 20-24; 8. 9-4, 6-11; 9. 4-18, 11-17; 10. 18-1, 17-22; 11. 26-21!, 16x27; 12. 1-6, 24-30; 13. 6x25; 27-32; 14. 25-20, 32-37; 15. 20-47.

A (6-11) 13-8 (11-17) 8-2 (14-20) 2-19 (17-22) 19-13 (22-28) 13-27 (20-24) 26-21 (24-30) 27-36 (16x27) 36x25. Twee mooie, scherpe eindspelvarianten. De Problemist staat vol met dit soort problemen. U kunt zich op het blad abonneren door 30 euro (per jaar) over te maken op rek. nr. 407690, t.n.v. Penningmeester KVD, Raalte.

Oplossing vorige opgave (P. Kuijper): wit: 21, 22, 30, 33, 35, 38, 39, 40 / zwart: 7, 9, 11, 12, 19, 24, 25, 29: Winst door 22-18 (25x32) 35-30 (24x44) 33x4 (12x23) 21-17 (11x22) 4x1.  

Ter oplossing een probleem van I. Ivatsko, eveneens uit de Problemist van oktober jl. Zie diagram. Voor de goede orde: geen forcing.  

 

Terug naar damrubrieken